آزمون جایزه‌دار (اختیاری) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. این تعریف به کدام یک از انواع پایان‌بندی اشاره دارد؟1

  در این نوع پایان‌بندی، یکی از عناصر پرتکرار متن را به عنوان قطعه آخر انتخاب می‌کنیم؛ عنصری که در طول متن، خواننده را با آن آشنا و آماده کرده‌ایم.

 2. کدام یک از گزاره‌های زیر درباره پاراگراف درست است؟1
 3. در جمله‌های زیر، به ترتیب کدام نوع توصیف به کار رفته است؟1

  ۱- مثل ابر بهار می‌گریست.
  ۲- به غروب خورشید می‌نگریست.

 4. جای خالی را با یکی از دو گزینه پر کنید.1

  زمانی که انتقال معنا مهم‌تر از خلق زیبایی باشد، از توصیف استفاده می‎کنیم. (عینی/ ذهنی)

 5. .1

  در توصیف عینی از استفاده می‌کنیم. (آرایه‌های ادبی مثل تشبیه/ حواس پنج‌گانه)

 6. کدام یک از توصیفات زیر ذهنی است؟1
 7. در کدام گزینه نشانه‌گذاری درست است؟1
 8. در کدام گزینه درازنویسی وجود ندارد؟1
 9. معادل ساده‌فهم جمله زیر کدام است؟1

  گزارش‌هایی مُعتنابِه از فساد اقتصادی به گوش می‌رسد.

 10. کدام گزینه معادل گفتاری جمله زیر نیست؟1

  با این رفتارش همه را ناراحت کرد.

 11. کدام گزینه معادل گفتاری جمله زیر است؟1

  این قدر بهانه نگیر.

 12. جمله زیر را فقط با جابه‌جایی، به صورت روان بازنویسی کنید.1

  از میان منابع موجود، بهتر است ابتدا کتاب‌هایی را که صاحب‌نظران معرفی کرده‌اند، بخوانیم.

 13. دو جمله زیر را با حذف و جایگزینی به صورت روان بازنویسی کنید.1

  انسان‌هایی که به عاقبت کار خود می‌اندیشند، کمتر خطا می‌کنند.

  راهنمایی: جمله فرعی را بردارید، و صفت معادل آن را بگذارید.

 14. .1

  لباسی را که هدیه گرفته بودم، پوشیدم.

 15. جمله زیر را با کنار هم نشاندن اجزای فعل مرکب، به صورت روان بازنویسی کنید.1

  کسی که برای خودش برو-بیایی داشت، رفته رفته تبدیل به آدمی که از خودش اراده‌ای نداشت، شد.

 16. در جمله زیر، آیا می‌توان یکی از فعل‌ها را حذف کرد؟ در صورت پاسخ مثبت، جمله را بازنویسی کنید.1

  ساده‌نویسی خواننده را مجذوب می‌کند و نویسنده را کامیاب می‌کند.

 17. جمله زیر را کوتاه‌تر بنویسید.1

  هر کاری می‌کردم کوتاه نمی‌آمد.

  راهنمایی: جمله فرعی را به قید تبدیل کنید.

 18. ساده‌نویسی یعنی چه؟1
 19. با توجه به معنی، کدام رسم‌الخط صحیح است؟1

  زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم/ ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم (حافظ)

 20. معادل ساده عبارات دشوارفهم، در کدام گزینه اشتباه ذکر شده است؟1
 21. کدام گزینه جزء روش‌های کوتاه‌نویسی نیست؟1
 22. جمله زیر را با استفاده از واژه‌های آشنای فارسی، بازنویسی کنید.1

  بعد از جدایی دپرس شدم.

 23. با الگوی مصدر عربی جمله زیر را به صورت روان و کوتاه بازنویسی کنید.1

  هنگامی که عصبانی می‌شویم، شاید اشتباه تصمیم بگیریم.

 24. فعل‌های حذف‌شده از مصراع زیر را مشخص کنید. جمله بازنویسی شده را در کادر پاسخ بنویسید.2

  کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش (حافظ)

  راهنمایی: از علامت کروشه [] کمک بگیرید.

بازگشت به:آزمون جایزه‌دار (اختیاری)