درس ۲: انتخاب ایده جنینی Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. یکی از خاطرات خود را در چند پاراگراف، مختصر و مفید بنویسید.2

  می‌توانید از فهرست خاطرات مشترک میان افراد، در متن درس کمک بگیرید. در پایان توضیح دهید در این خاطره، چه چیزی برای شما جالب یا مهم است؟ چرا؟

 2. با تمرکز و در خلوت این جمله را کامل کنید: چه می‌شود اگر…؟ 3

  برای تکمیل این جمله ناتمام، تا حد ممکن دنبال مواردی باشید که خلاف روند معمول است؛ یعنی موقعیت‌هایی که در آن آشفتگی یا تازگی وجود دارد.

  با این توضیح، ذهن خود را آزاد بگذارید و ۲۰ تا ۳۰ مورد بنویسید. آن گاه تمام موارد را از این سه صافی بگذرانید:

  ۱- آیا خودم به این ایده علاقه دارم؟

  ۲- آیا این ایده برای من آشنا است؟

  ۳- آیا پرداختن به این ایده، با مهارت و تجربه فعلی‌ام سازگار است؟ طوری که بتوانم از پس آن برآیم.

  سپس، سه ایده برتر را در کادر زیر وارد کنید. (به ترتیب اولویت)

 3. اگر قرار باشد از روی دست داستان‌نویس یا فیلمنامه‌نویسی تقلید کنید، کدام داستان یا فیلم را انتخاب می‌کنید؟3

  ۱- نام داستان یا فیلم انتخابی را همراه با نام نویسنده‌اش ذکر کنید.

  ۲- خلاصه داستان یا فیلم را بنویسید.

  ۳- یکی از دو روش تقلید زیر را انتخاب کنید:

  . بومی‌سازی و به روز کردن
  . بازآفرینی

  تذکر: برای انتخاب داستان یا فیلم، حتما سه شرط انتخاب ایده را مد نظر قرار دهید: علاقه، آشنایی، هماهنگی با تجربه و توانایی.

بازگشت به:درس ۲: انتخاب ایده جنینی