درس ۳: انتخاب ایده روایی Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. خلاصه یکی از رمان‌های محبوب خود را در چند خط بنویسید.5

  سپس چهار جزء آن (شخصیت، گرفتاری یا هدف، گره و گره‌گشایی) را در آن مشخص کنید.

 2. در جلسه قبل، با تکمیل جمله «چه می‌شود اگر… ؟» سه ایده جنینی انتخاب کردید. حالا هر سه را به ایده روایی تبدیل کنید و همین جا بنویسید.13

  تذکر: هر چهار جزء ایده روایی را به کار ببرید: شخصیت، مسئله یا هدف، گره، گره‌گشایی.

  اگر قرار باشد یکی از این سه ایده را به رمان تبدیل کنید کدام را انتخاب می‌کنید؟ 

 3. از بین این دو ایده کدام را انتخاب می‌کنید:1

  ایده انتخابی در تمرین قبل؟ یا ایده‌ای که جلسه قبل، برای به روز کردن، بومی‌سازی یا بازآفرینی انتخاب کردید؟

 4. حالا ایده انتخابی خود را حداقل با ۳۰ سوال گسترش دهید.30

  فعلا فقط ۳۰ پرسش را اینجا بنویسید. (بدون جواب)

  راهنمایی: برای طرح پرسش‌ها، از مثال‌های متن درس کمک بگیرید: (مهدی فخیم‌زاده، اصغر فرهادی و…)

بازگشت به:درس ۳: انتخاب ایده روایی