باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۱۰ Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
 1. با توجه به پنج نکته گفته شده در متن درس، با فردی واقعی (مرده یا زنده) مصاحبه کنید.5

  اگر شخص خاص مد نظر ندارید، از میان گزینه‌های زیر، یکی را انتخاب کنید:

  هیتلر، بروس‌لی، صادق هدایت، مسعود فراستی، جواد خیابانی.

 2. با توجه به پنج نکته گفته شده در متن درس، با فردی غیرواقعی یا موجودی خیالی مصاحبه کنید.5

  اگر شخص خاص مد نظر ندارید، از میان گزینه‌های زیر، یکی را انتخاب کنید:

  حسن کچل، چوپان دروغگو، گُردآفرید، غول چراغ جادو، آلیس در سرزمین عجایب، خشایار مستوفی، مستربین.

 3. کدام یک از تمرین‌های این جلسه، برای شما دوست‌داشتنی‌تر بود؟ مصاحبه با افراد واقعی یا مصاحبه با افراد و موجودات خیالی؟0

  اسم تمرین‌ها را بر حسب علاقه، به ترتیب فهرست کنید. روشن است که اسمِ دوست‌داشتنی تمرین را باید اول فهرست بنویسید.

بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۱۰