باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۲ Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
 1. خلاصه داستان کوتاه «ماهی سیاه کوچولو» را به زبان خودتان بنویسید.2

  بار اول خلاصه را در یک خط بنویسید. بار دوم، در چند خط.

  راهنمایی: طوری بنویسید که انگار قرار است داستان را مفید و مختصر، برای دوست یا آشنا تعریف کنید؛ ساده و سرراست، بدون توصیفات شاعرانه.

 2. خلاصه چند خطی این جلسه را بنویسید.1

  راهنمایی: ابتدا به موضوع کلی جلسه اشاره کنید. سپس چارچوب اصلی مطالب را در چند خط توضیح دهید.

 3. برای یکی از کتاب‌های محبوب خود، معرفی‌نامه بنویسید. اگر کتاب خاص مد نظر ندارید، همین داستان ماهی سیاه کوچولو را معرفی کنید.1

  برای نوشتن معرفی‌نامه، از الگوی پیشنهادی این جلسه کمک بگیرید.

 4. کدام یک از تمرین‌های این جلسه، برای شما دوست‌داشتنی‌تر بود؟0

  اسم تمرین‌ها را بر حسب علاقه، به ترتیب فهرست کنید. روشن است که اسمِ دوست‌داشتنی تمرین را باید اول فهرست بنویسید.

بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۲