باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۳ Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
  1. یکی از رویاهای شبانه خود را بنویسید.1

    آیا این رویا را دیده‌اید یا از خود ساخته‌اید؟

  2. یکی از یادداشت‌های روزانه خود را بنویسید.1

    آیا این یادداشت واقعی است یا زاییده خیال شما است؟

  3. کدام یک از تمرین‌های این جلسه، برای شما دوست‌داشتنی‌تر بود؟0

    اسم تمرین‌ها را بر حسب علاقه، به ترتیب فهرست کنید. روشن است که اسمِ دوست‌داشتنی تمرین را باید اول فهرست بنویسید.

بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۳