باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۵ Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
 1. برای هر یک از اشیاء زیر، حداقل پنج کاربرد غیرمعمول بنویسید.20

  ۱- شانه
  ۲- سنجاق قفلی
  ۳- لیوان
  ۴- پاشنه‌کش کفش

  تذکر: در مجموع باید حداقل ۲۰ مورد بنویسید.

 2. با گروه کلمات زیر، یک یا چند جمله کوتاه معنادار بنویسید؛ طوری که خلاف روند معمول باشد.10

  ۱- صادق هدایت، دماوند، بوق، بادکنک، تخم مرغ

  ۲- قرمه‌سبزی، نجات غریق، تیر چراغ برق، شکلات

  تذکر: باید تمام کلمات داده شده را در یک یا چند جمله به کار ببرید.

  برای هر یک از دو گروه کلمات فوق، باید پنج جمله بسازید. در نهایت باید ده جمله نوشته باشید؛ ده جمله مانند مثال‌های زیر:

  مثال ۱: صادق هدایت به بادکنک چسبید و هوا رفت. سرانجام روی قله دماوند فرود آمد. از فتح قله خوشحال شد و در بوق خود دمید. مردم از صدای بوق او از خواب پریدند و با عصبانیت به او تخم مرغ پرتاب کردند.

  مثال ۲: نجات غریق قهر کرده و روی تیر چراغ برق نشسته بود. مامور اداره برق به او گفت: اگر بیایی پایین به تو شکلات می‌دهم. نجات غریق گفت: شکلات دوست ندارم. باید به من قرمه‌سبزی بدهی.

 3. هر یک از اشیاء زیر را حداقل پنج جور دیگر ببینید.10

  ۱- قوطی کبریت

  ۲- شلنگ

  تذکر: اصلا در این تمرین، به کاربرد اشیاء نظر نداریم. فقط قرار است آن را طوری دیگر ببینیم. در مجموع، باید حداقل ده مورد بنویسید.

 4. کدام یک از تمرین‌های این جلسه، برای شما دوست‌داشتنی‌تر بود؟0

  اسم تمرین‌ها را بر حسب علاقه، به ترتیب فهرست کنید. روشن است که اسمِ دوست‌داشتنی تمرین را باید اول فهرست بنویسید.

بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۵