باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۶ Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
  1. یکی از دو تصویر را انتخاب کنید. سپس ایده‌ها یا تداعی‌های خود را بنویسید.4

    قرار نیست ذهنیات شما حتما با تصویر مرتبط باشد. اگر چیزی به ذهن‌تان خطور نکرد، سعی کنید برای تصویر ماجرا بسازید. به لحظات قبل و بعد از تصویر فکر کنید.

  2. یکی از دو فایل موسیقی را انتخاب کنید. در خلوت و آرامش، با چشمان بسته آن را گوش کنید. سپس ذهنیات خود را بنویسید.4

    انسجام نوشته شما فعلا مهم نیست. مهم‌تر از هر چیز، آن است که احساسات و تداعی‌های خود را بیرون بریزید.

  3. کدام یک از تمرین‌های این جلسه، برای شما دوست‌داشتنی‌تر بود؟0

    اسم تمرین‌ها را بر حسب علاقه، به ترتیب فهرست کنید. روشن است که اسمِ دوست‌داشتنی تمرین را باید اول فهرست بنویسید.

بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۶