باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۹ Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
 1. از زبان کتابی بنویسید که گرد و غبار روی آن نشسته است.5

  فرض کنید به کتاب تبدیل شده‌اید. با این فرض، تمرین را حل کنید. حتما از توصیف عینی (حواس پنج‌گانه) نیز استفاده کنید.

 2. از زبان لباسی بنویسید که به تن صاحب خود کوچک شده است.5

  فرض کنید به لباس تبدیل شده‌اید. با این فرض، تمرین را حل کنید. حتما از توصیف عینی (حواس پنج‌گانه) نیز استفاده کنید.

 3. از زبان موشی بنویسید که به هوای ربودن تکه‌ای پنیر، در تله افتاده است.5

  خودتان را جای موش، در این موقعیت بگذارید. با این فرض، تمرین را حل کنید. حتما از توصیف عینی (حواس پنج‌گانه) نیز استفاده کنید.

 4. از زبان شیری بنویسید که اجیر شده تا در سیرک برای تماشاچیان برنامه اجرا کند.5

  خودتان را جای شیر، در این موقعیت بگذارید. با این فرض، تمرین را حل کنید. حتما از توصیف عینی (حواس پنج‌گانه) نیز استفاده کنید.

 5. کدام یک از تمرین‌های این جلسه، برای شما دوست‌داشتنی‌تر بود؟ نوشتن از زبان اشیاء یا نوشتن از زبان حیوانات؟0

  اسم تمرین‌ها را بر حسب علاقه، به ترتیب فهرست کنید. روشن است که اسمِ دوست‌داشتنی تمرین را باید اول فهرست بنویسید.

بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۹