درس ۵: تعیین نیاز و هدف شخصیت اصلی Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
  1. خلاصه یکی از رمان‌های محبوب خود را در چند خط بنویسید.3

    سپس به این دو پرسش پاسخ دهید:

    ۱٫ شخصیت داستان برای دست‌یافتن به هدفی پیش می‌رود یا می‌خواهد از گرفتاری پیش‌آمده خلاص شود؟

    ۲٫ موضع و وضعیت شخصیت نسبت به هدف یا گرفتاری پیش آمده چگونه است؟ آیا گرفتاری و هدف بر سر شخصیت آوار شده و به او تحمیل شده است؟ یا این که شخصیت با آغوش باز و به خواست خود به سوی هدف و گرفتاری رفته است؟

  2. پنج حادثه محرک طراحی کنید.5

    تذکر: حادثه محرک باید برای شخصیت، غیرقابل چشم‌پوشی و چالش‌برانگیز باشد.

بازگشت به:درس ۵: تعیین نیاز و هدف شخصیت اصلی