باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۱ Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
 1. هر یک از جمله‌های ناتمام زیر را حداقل به سه شکل کامل کنید. سپس جمله‌های کامل را در کادر پاسخ بنویسید.12

  ۱- دوست دارم بنویسم؛ ولی…

  ۲- اگر ننویسم؛ آن‌گاه…

  ۳- فقط در شرایطی نمی‌نویسم که…

  ۴- من می‌نویسم؛ حتی اگر…

  تذکر: اگر هر جمله را به سه شکل کامل کنید، در نهایت، به دوازده جمله خواهید رسید.

 2. متن زیر را بخوانید، و حداقل پنج واژه‌ی آن را با واژه‌های پیشنهادی خود عوض کنید.5

  صاحب حجره مردی بود بسیار متموّل و متمکّن. همه چیز داشت و خیلی هم پیر بود. گفتم «همه چیز» داشت، و می‌افزایم که بیش از همه چیز، حرص… او مودب بود و سخت‌ آقامَنِش. به جای «ببخشید» از واژه‌ی فرانسوی «پاردون» استفاده می‌کرد و به جای خیلی خوب و قشنگ از «تره‌بن» و «تره‌ژولی». خیلی هم راحت این کار را می‌کرد. چندین سفر به فرنگ رفته بود. چند میلیون تومان از مشتری‌های فرنگی‌اش طلبکار بود.

  راهنمایی: ابتدا کل متن را در کادر پاسخ کپی کنید. سپس واژه مد نظر خود را از متن حذف کنید. در گام بعد پرانتز باز کنید، و واژه تغییریافته را داخل آن بگذارید.

 3. قسمت‌های خالی متن زیر را پر کنید؛ طوری که نوشته‌ای معنادار حاصل شود. در هر نقطه‌چین می‌توانید چند کلمه یا جمله بنویسید.8

  وقتی به من خبر دادند… تصمیم گرفتم… دلم نیامد… چون… البته نه این که… می‌خواستم… اما… سرانجام… .

  تذکر: کلمه‌ها و جمله‌های اضافه شده را داخل پرانتز بنویسید.

 4. کدام یک از تمرین‌های این جلسه، برای شما دوست‌داشتنی‌تر بود؟0

  اسم تمرین‌ها را بر حسب علاقه، به ترتیب فهرست کنید. روشن است که اسمِ دوست‌داشتنی تمرین را باید اول فهرست بنویسید.

بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جلسه ۱