باشگاه نویسندگان (پایه): جمع‌بندی + بازنگری تمرین‌ها + نظرسنجی Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
 1. درس‌ها، مثال‌ها و پاسخ تمرین‌های خود را مرور کردم. بنابراین می‌توانم به پرسش‌های زیر پاسخ دهم:0

  ۱- به نوشته‌های کنونی‌ام چه حسی دارم؟

  ۲- به نظر خودم حُسن نوشته‌های من چیست؟

  ۳- به نظر خودم کمبود نوشته‌های من چیست؟

  ۴- آیا در نوشته‌هایم ایرادهایی می‌بینم که مدام تکرار شده باشد؟

  ۵- به طور کل، آیا آسوده‌خاطر می‌نویسم یا نوشتن برایم عذاب‌آور و خسته‌کننده است؟

 2. از میان تمام تمرین‌ها، چهار تمرین خلاصه‌نویسی، رونویسی، رویای شبانه و یادداشت روزانه را کنار بگذارید. حالا از بین تمرین‌های مانده، پنج تمرین محبوب خود را به ترتیب علاقه بنویسید.0
 3. یکی از پیش‌نیازها برای انتخاب قالب نگارشی، مطالعه نمونه‌های همان قالب است. با توجه به این نکته، در این مدت، کدام یک از کتاب‌های معرفی شده در دوره را مطالعه کردید؟0

  از میان کتاب‌های خوانده، کدام یک را پسندیدید؟ نظر خود را کوتاه توضیح دهید.

بازگشت به:باشگاه نویسندگان (پایه): جمع‌بندی + بازنگری تمرین‌ها + نظرسنجی