درس ۷: تعیین زمان، مکان و بازه زمانی داستان Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. خلاصه یکی از رمان‌های محبوب خود را در چند خط بنویسید.6

  سپس زمان، مکان و بازه زمانی (از شروع تا پایان ماجرا) آن را مشخص کنید.

  در گام بعد، عملکرد رمان‌نویس را در انتخاب زمان و مکان ارزیابی کنید.

  ببینید آیا رمان‌نویس از امکانات زمان و مکان به خوبی استفاده کرده است؟ آیا به محدودیت‌های این دو، به اندازه لازم توجه کرده است؟

 2. بر اساس دانسته‌ها و داشته‌های فعلی خود، و با سلیقه شخصی‌تان، صحنه ابزار علاقه پسر به دختر را در هر یک از موقعیت‌های مکانی و زمانی زیر، در چند خط بنویسید:3

  ۱- کافی شاپ نسبتا لوکس، تابستان، تنگ غروب.
  ۲- ساحل آرام با وزش نسیم، بهار، بعد از ظهر.
  ۳- کلبه‌ای در دل جنگل، زمستان، آخر شب.

  راهنمایی: ماجرا از این قرار است که پسر مدت‌ها است علاقه خود را ناگفته در سینه حبس کرده است. حالا تصمیم گرفته به هر طریق، راز دل خود را فاش کند. با توجه به سه موقعیت زمانی و مکانی، از جزئیات کمک بگیرید. به این فکر کنید چه چیزهایی در کافی شاپ، ساحل و کلبه موجود است که پسر را در گفتن راز دلش، یاری می‌کند یا از این کار بازمی‌دارد.

بازگشت به:درس ۷: تعیین زمان، مکان و بازه زمانی داستان