رسم‌الخط Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
  1. صورت صحیح جمله‌ها و ابیات زیر را مشخص کنید:1

    برای پاسخ به این پرسش، می‎توانید تصنیف «سرخوشان مست» را با صدای محمدرضا شجریان بشنوید.

  2. .1
بازگشت به:رسم‌الخط