ساده‌نویسی (۱): آشنایی با مهارت ساده‌نویسی Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را مشخص کنید:1

  اگر نویسنده به گونه‌ای بنویسد که خواننده بیش از احساس خواندن، احساس شنیدن کند، به توفیقی بزرگ دست یافته است.

 2. .1

  نویسنده‌ای که هنگام نوشتن، مخاطبی آشنا را تصور می‌کند و گویی فقط برای او می‌نویسد، نوشته‌اش پیچیده و نامفهوم می‌شود.

 3. کدام گزینه از موانع ساده‌نویسی نیست؟1
 4. کدام گزینه ذهن را برای ساده‌نویسی آماده نمی‌کند؟1
 5. ساده‌نویسی یعنی چه؟ (در یک خط توضیح دهید.)1
 6. در جمله‌های زیر، به جای واژه‌ها و عبارات دشوارفهم، واژه‌ها و عبارات همه‌فهم بگذارید.5

  راهنمایی: ابتدا جمله را در کادر پاسخ کپی کنید. سپس به جای عبارت داخل پرانتز، جایگزین ساده‌فهم آن را بگذارید.

  ۱- سرانجام نتایج تلاش‌های بی‌وقفه او، (به منصه ظهور رسید).

  ۲- با وجود پیشرفت تکنولوژی، (کما فی‌السابق) با همان ابزار سنتی خود کار می‌کرد.

  ۳- گزارش‌های (معتنابهی) به دست ما رسیده است. طبق این گزارش‌ها امروزه بیکاری (مبتلا بِهِ) جوانان شده است.

  ۴- رسانه‌های رسمی، به جای سکوت در برابر شایعات، باید برای (تنویر افکار عمومی) تلاش کنند؛ در غیر این صورت، اخبار نامعتبر دهان به دهان میان مردم می‌گردد.

بازگشت به:ساده‌نویسی (۱): آشنایی با مهارت ساده‌نویسی