ساده‌نویسی (۱۰): چیدمان مرتب اجزای جمله Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. جمله‌های زیر را با چینش مرتب، بازنویسی کنید. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.1

  نمی‌دهم دل خود را به هیچ کسْ دیگر.

 2. .1

  مگر به داد من امشب خود خدا برسد.

 3. .1

  دلم رَمیده‌ی لولی‌وَشی است شورانگیز. (حافظ)

 4. .1

  مقام عیش مُیسّر نمی‌شود بی‌رنج. (حافظ)

 5. .1

  دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس. (حافظ)

 6. .1

  چرا آشفته می‌خواهی خدایا خاطر ما را؟ (فاضل نظری)

 7. .1

  از دشمنان چگونه شکایت توان نمود؟ (حسین پژمان بختیاری)

 8. .1

  دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما/ چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ (حافظ)

 9. .1

  سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی/ خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. (حافظ)

 10. .1

  امشب سبک‌تر می‌زنند این طبل بی‌هنگام را. (سعدی)

بازگشت به:ساده‌نویسی (۱۰): چیدمان مرتب اجزای جمله