ساده‌نویسی (۲): استفاده از زبان معیار و زبان گفتار Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. از میان واژه‌های پیشنهادی، بهترین معادل را انتخاب، و با واژه‌های غیرفارسی داخل پرانتز، جایگزین کنید. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.5

  نابودی، گرفتاری، شایستگی، نیازمندی، بازخواست، سرزنش، خون‌خواهی، شورش، پیش‌باز، دلجویی.

  ۱- همبستگی و مهرورزی، تنها راه رهایی از (اضمحلال) است.

  ۲- هر کس را باید در جایگاهی به کار گماشت که توانایی و (استحقاق) آن را داشته باشد.

  ۳- پدرش سخت‌گیر بود. در ازای کوچکترین خطایی، او را (مواخذه) می‌کرد.

  ۴- پس از کشته شدن سیاوش، رستم برای (انتقام) به توران لشکر کشید.

  ۵- همین دیشب پدر و مادرم از عتبات عالیات برگشتند. همه اهل خانواده به (استقبال) آنها به فرودگاه رفتیم.

 2. در جمله‌های زیر، به جای درازنویسی‌ها، جایگزین مناسب آن را قرار دهید. جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.2

  ۱- به محض این که از نشانی مهمانی اطلاع حاصل کرد، راه افتاد.

  ۲- همان طور که گفته شده بود، از مهمانان، پذیرایی به عمل آمد.

بازگشت به:ساده‌نویسی (۲): استفاده از زبان معیار و زبان گفتار