ساده‌نویسی (۳): نزدیکی اجزای اصلی جمله به هم Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. در جمله‌های زیر، با جا‌به‌جایی قید، فاصله نهاد و گزاره را کم کنید.5

  جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.

  ۱- پدرم سراسیمه و نگران به دیدنم آمد.

  ۲- از هیچ کس، نه قبلا و نه الآن، درباره تو بد نشنیدم.

  ۳- دشمن به ما بی‌ سر و صدا شبیخون زد.

  ۴- هر چه اصرار کرد، اصلا و ابدا نپذیرفتم.

  ۵- بدون هیچ واهمه‌ای حرف خود را می‌زد.

 2. در جمله‌های زیر، اجزای فعل مرکب را به هم نزدیک کنید.5

  جمله بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.

  ۱- کمک به کسی کردی که دشمن تو بود.

  ۲- در دشواری‌ها پناه به دوستی که همراز او بود، می‌بُرد.

  ۳- این نصیحت‌های تکراری و ناکارآمد، ذره‌ای اثر بر هیچ کسی نمی‌گذارد.

  ۴- از وقتی فرزندش بیمار شده بود، دیگر میل به هیچ چیزی نداشت.

  ۵- با مشاهده بازده کارکنان، دست به تغییرات جدیدی زد.

بازگشت به:ساده‌نویسی (۳): نزدیکی اجزای اصلی جمله به هم