ساده‌نویسی (۵): ده روش کوتاه‌نویسی (۳ و ۴) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. جمله‌های زیر را به سه روش (جابه‌جایی، حذف با تغییر، جابه‌جایی با تغییر) به صورت روان بازنویسی کنید. جمله‌های بازنویسی‌شده را در کادر پاسخ بنویسید.3

  ۱- لباسی را که هدیه گرفته بودم، پوشیدم.

 2. .3

  ۲- مطالبی را که قبلا نوشته بودم، بازنویسی کردم.

 3. .3

  ۳- نویسنده‌هایی که با کودک درون خود مهربان باشند، پیشرفت می‌کنند.

 4. .3

  ۴- پروین اعتصامی، شاعر مهم معاصر که در سرودن اشعار در قالب مناظره شهرت و تبحر داشت، بر اثر ابتلا به بیماری سل، در سی و پنج سالگی فوت کرد.

بازگشت به:ساده‌نویسی (۵): ده روش کوتاه‌نویسی (۳ و ۴)