علائم نگارشی (۲) Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. کاربرد کدام یک از علائم نگارشی زیر، نادرست ذکر شده است؟1
 2. در کدام گزینه، علامت‌گذاری نادرست است؟1
 3. درستی یا نادرسی گزاره‌ی زیر را مشخص کنید.1

  یکی از کاربردهای گیومه، برجسته‌سازی است. در این نوع برجسته‌سازی، به تعداد دلخواه، حق استفاده از گیومه را داریم.

 4. با استفاده از علامت نگارشی مناسب، جمله پیشنهادی را به متن اصلی اضافه کنید:1

  ابتدا متن زیر را در کادر پاسخ کپی کنید. سپس جمله پیشنهادی را جای علامت *** بگذارید.

  متن اصلی: یکی از عوامل پیچیدگی و درازی جملات، حضور جمله‌های معترضه در میان جمله اصلی است. *** این نوع جمله‌ها، در میان اجزای جمله اصلی فاصله می‌اندازد و گاه این فاصله، پیوستگی نهاد و گزاره جمله اصلی را در ذهن خواننده پاره می‌کند.

  جمله پیشنهادی: جمله معترضه، جمله‌ای است فرعی که در جایی از جمله اصلی می‌آید؛ ولی مستقل از آن است.

 5. جای خالی را با علائم نگارشی مناسب پر کنید.4

  ابتدا جمله‌های زیر را در کادر پاسخ کپی کنید. سپس نشانه * را بردارید، و به جای آن، علامت نگارشی مناسب بگذارید.

  ۱- همبستگی واژه‌ها یا مراعات نظیر *Gongeries* از آرایه‌های مهم سنتی در شعر کلاسیک و نثر معیار است.

  ۲- سیمین دانشور *۱۳۹۰-۱۳۰۰* یکی از مهم‌ترین نویسندگان زن در ادبیات معاصر ایران است.

  ۳- می‌توان آسان نوشت* اما پس از تکرار و تمرین فراوان.

  ۴- مقاله، ویدئو، فایل صوتی، کارگاه آموزشی و* از رایج‌ترین قالب‌های تولید محتوا است.

بازگشت به:علائم نگارشی (۲)