درس ۱: نقشه راه داستان‌نویس شدن Quiz

Please purchase the دوره before taking this quiz.
 1. اگر رمان نوشته‌اید (چه کامل، چه ناقص) خلاصه‌ای از آن را در چند پاراگراف بنویسید.1

  اگر هنوز رمان ننوشته‌اید؛ ولی مدت‌ها است که طرحی در ذهن دارید، خلاصه‌ای از طرح رمان خود را بنویسید. اگر تا به حال، نه رمان نوشته‌اید و نه طرحی در سر دارید، این تمرین را بی‌پاسخ بگذارید.

 2. یکی از داستان‌های محبوب خود را در چند پاراگراف معرفی کنید. (نام نویسنده و مترجم داستان را هم بنویسید.)1
 3. لطفا به پرسش‌های زیر دقیق پاسخ دهید:3

  ۱٫ بیشتر در چه موضوعاتی داستان می‌خوانید و می‌نویسید؟ توضیح دهید.

  ۲٫ پیش آمده داستانی را بیش از یک مرتبه خوانده باشید؟ کدام داستان؟ چند بار؟

  ۳٫ داستان‌نویس‌های محبوب خود را نام ببرید؟ (کسانی که شاید بخواهید روزی شبیه آنها بنویسید.)

بازگشت به:درس ۱: نقشه راه داستان‌نویس شدن