هشت زیرشاخه‌ی نویسندگی (۱) Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
  1. پس از شنیدن قطعه موسیقی داده شده، ذهنیات خود را بنویسید.1

    در حین نوشتن، تا حد ممکن یکسره بنویسید. به عقب بازنگردید و برای انتخاب کلمه و جمله‌‎ها فکر نکنید. قرار نیست آنچه می‌نویسید حتماً بازتاب قطعه‌ای باشد که شنیده‌اید. این نغمه فقط محرّکی برای نوشتن است و بس.

    برای شنیدن آنلاین قطعات موسیقی بی‌کلام، به سایت سانگ‌سرا می‌توانید مراجعه کنید: https://songsara.net

    قهر و ناز (مقدمه)
    "قهر و ناز (مقدمه)".
بازگشت به:حفاظت شده: هشت زیرشاخه‌ی نویسندگی (۱)