هشت زیرشاخه‌ی نویسندگی (۲) Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
  1. داستان کوتاه «تسبیح» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی را بخوانید و خلاصه آن را در چند خط، در کادر زیر بنویسید.1
بازگشت به:حفاظت شده: هشت زیرشاخه‌ی نویسندگی (۲)