پروژه پایانی Quiz

Please sign up for the دوره before taking this quiz.
  1. یکی از لحظات درخشان یا موفقیت‌هایتان را به یاد آورید؛ موقعیتی که در آن، از نظر خود، درخشیده‌ باشید. در کل، هر تجربه واقعی و شخصی که به شما احساس افتخار، ارزشمندی و توانایی داده باشد. سپس این لحظه را در حد یک یا دو صفحه شرح دهید.1

    برای یافتن این لحظه درخشان، توانایی‌ها و داشته‌های امروز و تلاش‌های دیروز خود را مرور کنید. مثلاً خاطرات و احساسات ماندنی، آموخته‌ها و مهارت‌های خود را به یاد آورید.

    فایل PDF راهنمای اجرای پروژه را از لینک زیر دانلود کنید.

    -پیشنهادی-برای-اجرای-پروژه-پایانی-کارگاه-نویسنده-شو.pdf
    روش پیشنهادی برای اجرای پروژه پایانی کارگاه نویسنده شو
بازگشت به:حفاظت شده: پروژه پایانی