خانه / آموزش نویسندگی

آموزش نویسندگی

یازده نکته مهم که قبل از نویسنده شدن باید بدانید

شما در این کتابچه الکترونیکی می آموزید:

نوشتن چه اهمیتی دارد؟

استفاده زودهنگام از منابع آموزشی چه تاثیرات نامطلوبی دارد؟

داشتن مربی آموزشی با تجربه، در یادگیری مهارت نوشتن چه نقشی دارد؟

داشتن انتظارات غیر واقع بینانه از خود چه نتایجی دارد؟

چگونه شجاعت ارائه نوشته های خود را به دست آورید؟

چگونه با منتقدین نوشته هایتان برخورد کنید؟

برای نوشتن چه موضوعاتی را انتخاب کنید؟

و …

برای دریافت این فایل، پس از کامل کردن فرم زیر، بر روی لینک دانلود کلیک کنید.