خانه / یادداشت / هجوم کولی‌ها

هجوم کولی‌ها

یادم می آید یک روز مادرم می خواست از خانه بیرون برود. من خیلی کوچک بودم. به من سفارش کرد از خانه خارج نشوم. گفت چند تا زن غربتی در کوچه ها دارند می گردند و در خانه ها را می زنند. یک وقت در را به رویشان باز نکنی.

و بعد خانه را ترک کرد. من در خانه بودم و داشتم تنهایی بازی می کردم. اسباب بازیهای زیادی نداشتم. شاید غیر از فوتبال با بچه های همسایه بیشترین دلخوشی ام نقاشی کشیدن و کتاب خواندن بود. فکر می کنم آن موقع هنوز مدرسه نرفته بودم. بنابراین، داستان ها را ماردم برایم می خواند.

همین طور که در عالم خودم بودم، زنگ خانه مان به صدا در آمد. منتظر بودم زنگ از صدا بیفتد اما زنگ یک ریز مثل بلبل چهچه می زد.

رفتم در حمام قایم شدم. فکر می کردم این کولی ها هستند که اصرار دارند به هر طریق ممکن وارد خانه شوند و مرا با خود ببرند. در کنج حمام مثل موش بی پناه خزیده بودم و زیر لب سوره های کوچکی را که بلد بودم، تند تند می خواندم.

اما زنگ از صدا نمی افتاد. صدای چهچه زنگ داشت آزارم می داد. در گوش هایم را گرفتم و منتظر ماندم تا مادرم بیاید. وقتی آمد به طرفش رفتم و در کنارش پناه گرفتم.

آنچه را که اتفاق افتاده بود با او در میان گذاشتم. برایم توضیح داد که دکمه زنگ گیر کرده بوده است. به همین خاطر یک ریز صدا می کرده است.

از آن به بعد گوش به زنگ بودم طوری که هر وقت این صدا به این شکل به گوشم می رسید، می دویدم در خانه و از عملک گاز بالا می رفتم. دکمه زنگ را به عقب فشار می دادم تا به حال اولش برگردد.

فردا صبح که به کوچه رفتم، بچه همسایه مان گفت: سعید! دیروز چرا وقتی آمدم دنبالت در را باز نکردی؟

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

سنگرهای متروک

شاید همه چیز از یک مداد قرمز شروع شد. فکر می کنم هنوز مدرسه نمی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *