کارگاه وسعت دایره واژگان (۱۰)

دهمین و آخرین جلسه از کارگاه وسعت دایره واژگان را پیش رو داریم. جلسات قبل را در زیر مشاهده کنید:

برای اجرای مفید این تمرین باید خاطرنشان کنم:

 • اگر جمله ای به ذهن تان نرسید همان جمله های قبلی را تکرار کنید.
 • تا حدممکن در لحظه‌ی بازنوشتن جمله ها، به لغت نامه و یا نوشته دیگری مراجعه نکنید.
 • پس از انجام تمرین، آن را کنار بگذارید. اجازه دهید لااقل یک روز بگذرد. سپس به ده جمله بازگردید و کلمه های تازه وارد را در میان آنها شناسایی کنید.

از مزایای اجرای این تمرین، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • به طور ملموس و عینی متوجه کم وزن بودن ترازوی واژگان خود می شویم.
 • با در نظر داشتن یک معنی مشخص، فقط و فقط به دنبال واژه های متعدد و الگوهای جدید جمله سازی برای ارائه همین معنی می گردیم.
 • با آزمایش شیوه های متعدد ساخت جمله، فرایند غنی سازی واژگانی را در قالب تمرین نوشتن تجربه می کنیم.

جلسه دهم:

کسانی که از عزت نفس زیاد برخوردارند، خود را برتر از دیگران نمی دانند و نمی خواهند خود را با معیارهای موجود مقایسه کنند. خوشحالی آنها از آن روست که به آن کسی که هستند می بالند، نه این که از دیگران بهترند. (روانشناسی عزت نفس، ص ۴۴، ناتانیل براندن، ترجمه مهدی قراچه داغی، انتشارات نخستین، چ دوازدهم، پاییز ۱۳۹۴)

 1. کسانی که عزت نفس زیادی دارند، از مقایسه خود با معیارهای موجود می پرهیزند. آنها از موجودیت خود خشنود هستند. لذا هیچ اشتیاقی ندارند تا در مقایسه با دیگران احساس برتری کنند.
 2. دست یافتن به عزت نفس، آدمی را از برتری جویی ویرانگر و مقایسه نامطلوب با معیارهای موجود، خلاص می کند. آنها که عزت نفس زیادی دارند، از وجود خود راضی هستند. لذا مدام خود را با دیگران نمی سنجند.
 3. اگر دائم نسبت به دیگران احساس برتری جویی داریم، اگر مدام خود را با هنجارهای مقبول در نظر دیگران می سنجیم، باید نسبت به عزت نفس خود تردید کنیم. زیرا هر چه عزت نفس بیشتری داشته باشیم، در عوض مقایسه خود با دیگران، به رشد و بهبود فردی مان توجه می کنیم؛ نه تایید دیگر افراد.
 4. از نشانه های عزت نفس ضعیف، می توان مقایسه های نامعقول را مثال زد؛ مقایسه افراطی خود با دیگران و با معیارهای موجود. در صورت ابتلاء به ضعف عزت نفس، برای دیدگاه خود ارزش قائل نمی شویم؛ در عوض مضطربیم که دیگران درباره ما چگونه قضاوت می کنند.
 5. یکی از روش های مقابله با مقایسه های نامعقول، افزایش عزت نفس است. زیرا اگر عزت نفس افزایش یابد، شخص به همان میزان نسبت به معیارهای موجود کم اعتنا می شود. در این شرایط، او دیگر آرامش را در گرو تایید دیگران نمی بیند. لذا از مقایسه خود با آنها دست بر می دارد.
 6. عزت نفس با خودبزرگ بینی تفاوت دارد؛ زیرا عزت نفس، خشنودی از موجودیت فردی و آشتی با خویشتن است. بر همین اساس، مقایسه خود با دیگران با هدف کسب برتری جویی، به عزت نفس ارتباطی ندارد.
 7. عزت نفس حاصل نمی شود؛ جز وقتی که از مقایسه خود با دیگران چشم بپوشیم. در غیر این صورت، برتری جویی ناسالم، نشانه عزت نفس نیست؛ بلکه نمایانگر خودبزرگ بینی است.
 8. درخت عزت نفس با خشنودی از خویشتن – با وجود قوت ها و ضعف ها – آبیاری می شود؛ مقایسه دائم خود با دیگران، و تلاش تخریبگرانه برای برتری جویی، عزت نفس را می پژمرد و برگ و بار آن را فرو می اندازد.
 9. چگونه می توان عزت نفس را از خود بزرگ بینی تشخیص داد؟ اساس خودبزرگ بینی، مقایسه با دیگران است. در این حال، در پی برتری جویی بر دیگر افراد هستیم؛ اما عزت نفس، خالی از مقایسه و بر رضایت از خویشتن استوار است.
 10. گاه عزت نفس را مترادف خودبزرگ بینی به شمار می آورند؛ اما این دو به قدری با هم ضدیت دارند که آب شان در یک جو نمی رود؛ آن کس که خودبزرگ بین است با عزت نفس فاصله دارد، و آن کس که از عزت نفس بهره مند است، دور و بر خودبزرگ بینی نمی پلکد. معیار تشخیص این دو از یکدیگر، مقایسه است. خودبزرگ بین با هدف برتری جویی، خود را با دیگران مقایسه می کند؛ حال آن که شخص برخوردار از عزت نفس، بدون نیاز به تایید دیگران، با واقعیت وجود خود در آشتی است.

عزت نفس با خودبزرگ بینی (تکبر) و خودبینی (خودشیفتگی) ضدیت دارد؛ عزت نفس یعنی پذیرفتن خود با وجود تمام معایب و محاسن؛ بر اساس این نگرش، گربه‌ای که عزت نفس دارد، خود را ببر نمی‌بیند!

حالا شما جمله یازدهم را بنویسید.

اینستاگرام آموزشی نوقلم

کانال نوقلم؛ مخصوص نشر و نقد نوشته‌های شما

اگر نوقلم هستید، نوشتن را از اینجا شروع کنید.

درباره‌ی سعید تارم

همچنین ببینید

کارگاه وسعت دایره واژگان (۱۰)

دهمین و آخرین جلسه از کارگاه وسعت دایره واژگان را پیش رو داریم. جلسات قبل …

یک نظر

 1. کتاب فردا بر پایه تحقیقات جامع علمی و بر پایه تجربیات موفق پروژه‌های بزرگ دنیا در این حوزه پیاده سازی شده است.
  این سیستم توسط یک مجموعه تخصصی نشر و پخش کتاب با عنوان انتشارات کتاب دانشگاهی به فعالیت می‌پردازد و از اینرو با مراکز و مؤسساتی که به صورت غیر تخصصی وارد حوزه کتاب شده‌اند تفاوت دارد.
  در کنار خدمات خرید و فروش کتاب، توزیع کتب منتشر شده ناشران و مؤلفان و مترجمان نیز به عنوان یکی از فعالیت‌های تخصصی کتاب فردا مطرح است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.