کارگاه هدف‌گذاری

این کارگاه، در ادامه کارگاه نویسنده شو و مکمل آن است. در این دوره، به نویسنده نوقلم کمک می‌شود تا با روش هدف‌گذاری هوشمند (SMART) مسیر و مقصد نویسندگی خود را بیابد. اگر پروژه پایانی شما در کارگاه نویسنده شو، تایید شده است، برای شرکت در کارگاه هدف‌گذاری، فرم زیر را پر، و روی دکمه تأیید کلیک کنید. 

 

 

در صورتی که درخواست شما با موفقیت ثبت شود، به صفحه تاییدیه هدایت خواهید شد. پس از آن، می‌توانید اطلاعات کامل کارگاه و روش ثبت نام را مشاهده کنید.