خانه / نوشته‌های شما

نوشته‌های شما

نوقلم در نظر دارد چهار قالب آموزشی داستان، خاطره، مقاله و نثر ادبی (دلنوشته) را آموزش دهد. علاوه بر این مصمم است تا به هنرجویان متقاضی کمک کند تا کتاب بنویسند. 

به زودی، در این قسمت، نمونه نوشته‌های هنرجویان چهار دوره آموزشی فوق، و بریده‌ای از کتاب هنرجویان دوره «کتاب‌نویسی» منتشر خواهد شد.